Home Our Products Image Galleries Detailed Product Catalogue Our Contact Details
 

   Nutrichem vervaardig 'n wye reeks gespesialiseerde bemestingstowwe 
   asook blaarvoedingsprodukte volgens 'n unieke gepatenteerde proses.
   Die aminosuur- en fulviensuur chelate en gespesialiseerde produkte wat
   gebruik word as
blaar
bespuitings lewer die volgende voordele:
      •  Wortelstimulasie om beskikbare voedingstofreserwes meer
         doeltreffend
te benut
      •  Onderdruk/beheer bakteriese siektes
      •  Verhoog opbrengste


   Nutrichem het die afgelope 3 seisoene uitstekende opbrengste by veral
   produsente in die Ho•veld en Mpumalanga areas behaal. Die gemiddelde
   opgrengs van dro•land dro•boon produsente was 2,7 ton oor 5500
   hektaar.
Sommige produsente het self opbrengste van 3 ton gemiddeld
   behaal.


   Nutrichem behaal sukses met ho• opbrengste deur gebruik te maak   
   van die volgende:

      - Grondanalise: 1:2 Suurekstraksie van die grond.
      - 1:2 Waterekstraksie van die grond. Die waterekstraksie-ontleding toon
         aan
watter konsentasies van plantvoedingstowwe in die grond vir die
         plant beskikbaar is.
      - Saamstel van 'n gebalanseerde bemestingsprogram. Verskeie
        produsente plant byvoorbeeld met verkeerde kunsmismengsels wat
        die opbrengs van 'n gewas ernstig benadeel.
      - Saamstel van 'n blaarvoedingsprogram wat gebaseer is op die 1:2
        water
ekstraksie-ontleding van die grond. Verskillende individuale
        produkte soos Kalsiboor, Aminocopper, Aminocalcium, Aminopotas,
        Aminozinc en Spoormix word in water gemeng en ho• konsentrasies 
        van elke plantvoedingselement word gespuit.